navi olie

navi zagerij

In memoriam Henk Goossens

henk goossensOp 10 februari 2021 is Henk Goossens overleden. Henk was een van de mensen die zich vanaf het allereerste begin hebben ingezet voor het behoud en de restauratie van Holten's Molen. In de 90-er jaren heeft Henk in uitvoerende zin veel werk verzet bij het opknappen van de molen. Ook is hij vele jaren bestuurslid van onze stichting geweest. Bij zijn afscheid als bestuurslid is hij benoemd tot ere-lid van de stichting. Hij bleef belangstelling houden voor het wel en wee van de molen en was samen met Cis een trouw bezoeker van onze jaarlijkse "streufavond"

Henk, dank voor wat je voor de molen hebt gedaan en de manier waarop je dat hebt gedaan. Wij wensen Cis en de kinderen veel kracht toe bij het verlies van Henk.

Driek Berkers
voorzitter Stichting Holten's Molen

twitter icon