navi olie

navi zagerij

In memoriam Hubert Engelen

In memoriam Hubert Engelen.

 

Op 20 juni jl. is Hubert Engelen overleden.

Hubert is een van de mensen die de allereerste initiatieven hebben genomen om te komen tot de restauratie van Holten’s Molen. Hij heeft zelf als vrijwilliger zeer veel uitvoerend werk verzet bij de restauratie en was ook een van de grondleggers van onze stichting. Een groot aantal jaren was Hubert bestuurslid van de Stichting Holten’s Molen.

Ik ben op bezoek geweest bij Charles, de zoon van Hubert.

In het gesprek met hem werd mij duidelijk dat Hubert buitengewoon actief is geweest in de Deurnese gemeenschap. Denk naast Holten’s Molen o.a. aan de restauratie van de Maria Vredeskapel, het kruisbeeld in de Rakt en natuurlijk het Gilde.

Ik heb van Charles een aantal mappen meegekregen met veel historische informatie over de beginjaren van Holten’s Molen. Uit de nauwkeurigheid waarmee Hubert dit heeft vastgelegd blijkt wel hoezeer de molen hem aan het hart ging.

Tegenover Charles heb ik namens alle mensen van de molen onze dank en waardering uitgesproken voor het werk dat Hubert heeft gedaan voor Holten’s Molen.

Deurne  juli 2019

Driek Berkers

Voorzitter.

twitter icon